Stručna služba Lovačkog saveza Međimurske županije objavila mjere za postupanje protiv širenja influence ptica U Hrvatskoj - Lovački savez Međimurske županije

Vijesti