Okrugli stol na temu uključivanja sektora lovstva u implementaciju plana upravljanja Regionalnim parkom Mura-Drava - Lovački savez Međimurske županije

Vijesti