Državni prvak Svetog Huberta Stjepan Tomašek izuzetno uspješan na svjetskom Lovno - kinološkom kupu u Slovačkoj - Lovački savez Međimurske županije

Vijesti